Zásady zpracování osobních údajů Sreality

Za účelem využití služby Poptávka u detailu inzerátu na serveru Sreality.cz, dostupného z internetové adresy (URL) https://www.sreality.cz, (dále jen „Služba“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 provozovatel služby(dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, a další data), které tito Uživatelé zadají prostřednictvím Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, zejména oslovení inzerenta Uživatelem se zájmem o jeho služby. Za tímto účelem budou osobní údaje Uživatele předány inzerentovi dle volby Uživatele. Osobní údaje Uživatele mohou být předány dále i společnosti Realman s.r.o., IČO: 262 27 461, se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, která provozuje realitní software pro realitní kanceláře, pokud inzerent (realitní kancelář) využívá jejich software. Toto předání osobních údajů je za účelem provozování softwaru pro realitní kanceláře a sběru statistických údajů ze strany této společnosti.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.